• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

THỜI GIAN

MỞ CỬA

THỨ 2 – THỨ 7

Từ 7:00 – 11:00 (Bữa sáng)11:00 – 23:00 (Bữa tối)

 

THỨ 7 – CHỦ NHẬT

Từ 8:00 – 13:00 (Bữa sáng)13:00 – 23:00 (Bữa tối)

HOTLINE: 070.38.333.98

Nội dung chuyển Khoản : <<Ho va ten>> <<so dtdd>> <<ten sp>><<thời gian giao>><<dia chi>>

070.38.333.98
070.38.333.98